event

شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

راه اندازی دومین مرکز حفاظت فوک خزری در کشور قزاقستان

مرکز حفاظت فوک خزری ایران همیشه در تلاش است که فعالیت هایش را در سایر کشورهای منطقه ی خزر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) است گسترش […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

دفتر پروژه های کوچک سازمان ملل و مرکز حفاظت فوک خزری

دفتر پروژه های کوچک سازمان ملل (SGP) سالانه بودجه هایی را به صورت مقطعی برای حمایت پروژه های مختلف که بخشی از آنها محیط زیستی است […]
فارسی