تحقیقات علمی و جمع‌آوری اطلاعات

تحقیقات علمی و جمع‌آوری اطلاعات

در مرکز حفاظت از فوک خزری با هدف گسترش داده‌های موجود برای انجام پژوهش، مشخصات فوک­های زنده و لاشه­های پیداشده مانند وزن، قد، سن تقریبی و وضعیت سلامتی ثبت می‌شود. هم‌چنین از بافت‌های مختلف لاشه‌ها نمونه‌برداری می‌شود. زیرا فوک خزری به عنوان حیوانی که در رأس هرم غذایی اکوسیستم خزر قرار دارد بهترین راه کنترل وضعیت آلودگی­های دریاست و می‌توان با شناسایی ترکیبات یافت‌شده در بدنش به وجود آلاینده‌های موجود در دریا پی برد. در حال حاضر، به دلیل نبود امکانات لازم برای نگهداری و بررسی نمونه‌ها در مرکز، نمونه­های جمع‌آوری‌شده به دانشگاه­ها و آزمایشگاه­های همکار فرستاده می‌شوند.

فارسی